Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Ορθοδοντική για ενήλικες, μέθοδος Invisalign®. Ορθοδοντικός Μούλλας

Ασθενείς μιλάνε για την εμπειρία τους με τη μέθοδο Invisalign®.

Αθλητικό/προστατευτικό μασελάκι. Ορθοδοντικός Μούλλας

Είναι απαραίτητο το αθλητικό/προστατευτικό μασελάκι; Ένας ασθενής απαντά.

Πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό σας. Ορθοδοντικός Μούλλας

Πώς είναι η πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό; Μία ασθενής αφηγείται.